Šubićeva 12/1

Dvorana dječiji vrtić Vedri Dani

ulaz sa dvorišne strane


treninzi utorak i četvrtak:

početnici: 20:00 - 21:00
napredni: 21:00 - 22:00
emal: aikikaigric@aikikaigric.hr